Carret buit

En compliment de l'article 10 de la llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.

Nom comercial: Emilianna
Denominació Social: Emilianna SA 
NIF/CIF: A17123944
Domicili Social:
Plaça Europa,14
Rcte Firal
17600 Figueres
Tel: 972 501 962

Correu electrònic: info@emilianna.com

Dades d'inscripció en el registre mercantil: Registri mercantil de Girona, Tom 389, Foli 210, full 7415, inscripció 4ª

Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial estan expressament reservats per Emilianna. Emilianna-serveis no permet, ni total o ni parcialment, la reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució difusió, modificació, transformació o descompliació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit. L'usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat. Emilianna-serveis vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització de la seva propietat intel·lectual i industrial exercitant totes les accions legals que li corresponguin. Emilianna-serveis podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

POLÍTICA DE PRIVADESA 
Emilianna, titular del lloc web, és al seu torn titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris. La informació continguda en la citada base de dades és usada, tant per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la nostra web, com amb finalitats estadístiques i/o comercials, via correu electrònic o altres mitjans. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació dels serveis sol·licitats o amb finalitats de prospecció comercial o estudis de mercats realitzats per Emilianna. S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ENVIAR que es troba en el formulari de recollida de dades. Emilianna ha adoptat les mesures d'ordre tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 13 de Desembre, sobre el tractament de les dades de caràcter personal i altra legislació aplicable. L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Emilianna el dret d'excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses. Qualsevol usuari registrat pugues, a qualsevol moment, exercir el seu dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrats, dirigint-se directament a Emilianna, en la manera i forma legalment establert.